Szanowni Państwo,

 Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie).
 W zawiązku z powyższym uprzejmie informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Naleśnikarnia Lemon Aneta Przyborowska z siedzibą w Suwałkach (16-400), ul. T. Noniewicza 37/lok.1, tel. +48 515 388 172 , email: lemon.suwalki@wp.pl.

 Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b), c), f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie, w jakim jest to niezbędne lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

 Jako administrator danych osobowych Naleśnikarnia Lemon zapewnia odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 Każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do - żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, - wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, - przenoszenia danych, - wniesienia skargi do organu nadzorczego, - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Powyższe prawa mogą Państwo zrealizować kontaktując się z Administratorem danych poprzez email: lemon.suwalki@wp.pl.

 Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
                                             Z poważeniem
                                               Naleśnikarnia Lemon